Контент | 27 мэдээ

Европын хөрөнгө оруулалтын банк Монгол Улсын аймаг сумдын төвийн ногоон хөгжил, тогтвортой ойн салбарт хамтран ажиллана

Ойн доройтол, уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, тогтвортой ойн менежментийг бэхжүүлэхээр Европын Хөрөнгө Оруулалтын Бан...
2024/03/13

Төрийн албаны ерөнхий шалгалт эхэллээ

Төрийн жинхэнэ албаны нөөцийг бүрдүүлэх зорилгоор 2024 оны I улирлын Төрийн албаны ерөнхий шалгалт орон даяар эхэллээ. Энэ удаагийн шалгалтад нийт 4500 гаруй хү...
2024/03/13