Бусад | 3 мэдээ

​АНУ сарыг цагийн бүсчлэлтэй болгоно

АНУ-ын засаг захиргаа сарын хэмжээг тогтоох, цаашдын үйл хэрэгт нааштай үр дүн гаргахын тулд 2026 оны эцэс гэхэд сарны цагийн бүс бий болгоно гэдгээ мэдэгдлээ.
2024/04/08