Эдийн засаг | 125 мэдээ

​Төсвийн орлого 42.1% өсжээ

Үндэсний статистикийн хорооны мэдээлснээр улсын төсвийн нийт орлого өмнөх үеэс 42.1% хувь өссөн дүн гарсан байна.
2024/06/17