Баасан, 9 сар 29, 2023

Инфляцын түвшин 2023 оны дөрөвдүгээр сард 11.3 хувьтай гарлаа

Хэрэглээний бараа, үйлчилгээний үнэ 2023 оны дөрөвдүгээр сард улсын хэмжээнд өмнөх оны мөн үеэс 11.3 хувь, өмнөх оны эцсээс 4.7 хувь, өмнөх сараас 1.3 хувиар өссөн байна.
Өмнөх оны мөн үеэс 11.3 хувиар өсөхөд:
-Хүнсний бараа, ундаа, усны бүлгийн үнэ дүнгээрээ 17.0 хувь,
-Согтууруулах ундаа, тамхины бүлгийн үнэ дүнгээрээ 8.1 хувь,
-Хувцас, бөс бараа, гутлын бүлгийн үнэ дүнгээрээ 13.2 хувь,
-Орон сууц, ус, цахилгаан, хийн болон бусад түлшний бүлгийн үнэ дүнгээрээ 6.7 хувь,
-Гэр ахуйн тавилга, гэр ахуйн барааны бүлгийн үнэ дүнгээрээ 13.0 хувь,
-Эм тариа, эмнэлгийн үйлчилгээний бүлгийн үнэ дүнгээрээ 6.7 хувь,
-Тээврийн бүлгийн үнэ дүнгээрээ 4.0 хувь,
-Зочид буудал, нийтийн хоол, дотуур байрны үйлчилгээний бүлгийн үнэ 24.0 хувиар тус тус өссөн нь голлон нөлөөлжээ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

ШИНЭ МЭДЭЭ
ИХ УНШИГДСАН