Баасан, 9 сар 29, 2023

6108

“Хүүхдийн мөнгө тэтгэмж-“ийг Монгол Улс 2005 оноос өнөөдрийг хүртэл 18 жилийн хугацаанд олгожээ. Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийг анх сар бүр 3 000 төгрөгөөр олгож эхэлсэн бөгөөд 2005-2023 оны хооронд нийт 7.2 их наяд төгрөг зарцуулав.

0-18 насны нийт хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжид хамрагдсан хувь хэмжээ

-2005 онд 34%
-2006 онд 70%
-2007-2016 оны 6 сарыг дуустал 100%
-2016 оны 7 сараас 60%
-2017 онд 100%
-2018 оны 3 сарыг дуустал 60%
-2018 оны 4 сараас 80%
-2019 онд 80%
-2020-2022 онд 100%
-2023 онд нийт хүүхдийн 91%

Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийн хэмжээ:

-2005- 2007 оны хагас жил хүртэл сар бүр 3 000 төгрөг
-2007 оны 07 сараас 2012 оны 09 сар хүртэл улиралд 25000 төгрөг
-2012 оны 10 сараас 2019 оныг дуустал сар бүр 20000 төгрөг
-2020-2022 онд сар бүр 100 000 төгрөг
-2023 онд сар бүр 100 000 төгрөгийг хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжид зарцуулж байна гэж Сангийн яамнаас мэдээллээ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

ШИНЭ МЭДЭЭ
ИХ УНШИГДСАН