Баасан, 9 сар 29, 2023

АТГ: Эрүүл мэндийн салбар дахь дүрэм журам, тушаал шийдвэрүүдэд хяналт шалгалт хийж байна

Авлигатай тэмцэх газрын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтэс нь 2022 оны 12 дугаар сарын 12-16-ны өдрүүдэд эрүүл мэндийн салбарт ажиллах удирдамжийн хүрээнд Улсын төв нэгдүгээр эмнэлэг, Хүүхдийн төв сувилалд авлигын эсрэг хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, төсвийн зарцуулалт, худалдан авах үйл ажиллагаа, дүрэм журам, тушаал шийдвэрийн хэрэгжилт, өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт, ёс зүйн салбар хорооны үйл ажиллагаатай холбоотой бичиг баримтуудад хяналт шалгалт хийж ажиллав.

Өнгөрсөн долоо хоногт авлигын эсрэг олон нийтийг соён гэгээрүүлэх, хууль тогтоомжийг таниулан сурталчлах 3 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж, нийт 387 иргэн, албан тушаалтныг хамрууллаа.

Авлигын эсрэг хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.6-д заасан “Авлигын эсрэг олон нийтийг соён гэгээрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх, авлигад өртөх боломжийг багасгах талаар Зөвлөмж боловсруулах” үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх хүрээнд 2022 онд төрийн байгууллага, албан тушаалтанд нийт 47 зөвлөмж хүргүүлсэн байх бөгөөд энэ нь 2021 онтой харьцуулахад 4.7 дахин өссөн үзүүлэлттэй байна.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

ШИНЭ МЭДЭЭ
ИХ УНШИГДСАН